Formularz rejestracyjny dla nauczycieli

Aby zgłosić szkołę do udziału w Olimpiadzie Języka Angielskiego należy wypełnić poniższy formularz (wszystkie pola wymagane). Po pozytywnej weryfikacji danych przez Organizatora Olimpiady na podany w formularzu adres email (nauczyciela zgłaszającego szkołę) w ciągu 48 godzin zostanie przesłane potwierdzenie w którym znajdować będzie się link do zgłaszania uczniów (wraz z przypomnieniem loginu i hasła). UCZNIÓW ZGŁASZAMY DOPIERO PO ZAKOŃCZENIU I CZĘŚCI I ETAPU (ETAP SZKOLNY)!Dane nauczyciela zgłaszającego

Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Hasło*
Powtórz hasło*
Telefon kontaktowy*
Funkcja w szkole*

Dane szkoły

Numer szkoły (14 cyfr)*
Email szkoły*
Strona WWW szkoły*

Uczniowie

Przybliżona liczba uczniów biorących udział etapie I część I Olimpiady*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Języków Obcych Organizatora Olimpiady Języka Angielskiego z siedzibą Poznaniu (61-577) ul. Różana 17a, podczas wszystkich etapów zawodów Olimpiady Języka Angielskiego 2023-2024, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z pózn. zm.).

Przyjmuję do wiadomości, że Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
* - pole wymagane